Shiga

Da fatan a shiga ko yin rijistar.
| An manta kalmar sirri?

Ku shiga yanzu!